вторник, 20 март 2018 г.

Катедра "Икономика" организира "Триъгълник на успеха - път към изграждане на човешкия капитал"

На 20. март 2018 г. в Русенския университет, зала 2.101 се проведе  среща „училище-университет-бизнес". Събитието е организирано от преподаватели в Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт". На срещата се събраха ученици и учители от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети", студенти и преподаватели от Русенския университет, работодатели от счетоводни къщи.
Доц. д-р Иванка Димитрова приветства участниците в "триъгълника на успеха", проф. д.н. Дянко Минчев поясни символиката на трите институции по върховете на равностранния триъгълник:
1. Изразява спецификата на бакалавърската специалност Икономика в РУ –  засиленото изучаване на обща теория на икономиката, финанси и счетоводство и успешната магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор.
 2. Присъстващите ученици изучават счетоводство и повечето от присъстващите са членове на клуб Счетоводни предизвикателства.
3. Счетоводните къщи търсят счетоводни кадри и, ако те са завършили ПГИУ или РУ, няма да използват толкова много ресурси, за да ги обучават допълнително. 

Учениците от ПГИУ представиха историята на счетоводството от шумерските клинописни плочки в древността до наши дни, както и неговото развитие в България. Бе представена и историята на Гимназията по икономика, която тази година чества своята 135-годишнина.

По време на събитието бе представен счетоводен софтуер, дарен от фирма „Микроинвест", с който ще се обучават студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ученици от Икономическата гимназия. От името на академичната общност и ректорското ръководство фирма Микроинвест бе отличена с плакет на Русенския университет за приноса й в развитието на връзките между бизнеса и обучителните институции и благодарност към грижата и съпричастност на бизнеса към качеството на образователния процес и човешкият капитал, който ще работи за просперитета на града. В края на събитието бе открита компютърна лаборатория 2.110, в която студентите ще работят с новия софтуер.


За контакти:
доц. д-р Иванка Димитрова, idimitrova@uni-ruse.bgНяма коментари:

Публикуване на коментар