вторник, 20 март 2018 г.

Среща на млади предприемачи със студенти от ФБМ

Двама русенски предприемачи - Людмил Христов и Радослав Стоянов се срещнаха със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" към Русенския университет. Те споделиха своя опит - успехи и провали, което провокира бакалаврите да им задават разнообразни въпроси.

Тази среща е част от усилията на Предприемаческия център на Русенския университет да вдъхне повече себеувереност на студентите да разработват бизнес идеи за собствени фирми, основани на търговска марка и/или промишлен дизайн.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, 0884343132, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар