понеделник, 18 ноември 2019 г.

Интервю по Дарик радио с преподавател от ФБМ

На 18. ноември 2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев, зам.-председател на Центъра за насърчаване на предприемачеството даде интервю по Дарик радио Русе. Акценти на интервюто са: 
  • иновативното и практическо ориентирано обучение на студентите;
  • връзката с бизнеса и международните проекти;
  • и най-важното - 25 г. Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет, предлагащ в Русе бизнес и предприемаческо обучение, съизмеримо с европейските ни партньори и признато от Европейската комисия в програмата #HEInnovate - https://heinnovate.eu/en.
За контакт: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар