сряда, 20 ноември 2019 г.

ФБМ съдейства за сключване на споразумение за сътрудничество между Русенския университет и "Експерта" ООД

На 20. ноември 2019 г. се сключи Споразумение за сътрудничество № 95СДО-20/21.11.2019 между Русенски университет "Ангел Кънчев" и "Експерта" ООД - софтуерна компания от гр. Велико Търново.
Партньорството между висшето училище и софтуерната компания има за цел да бъдат осъществявани съвместни дейности, свързани с подпомагане на учебния процес и реализацията на пазара на труда на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
"Експерта" ООД осигурява безплатен достъп до системата за управление на бизнеса bgERP за учебни цели.

Сътрудничеството стартира с обмен на информация, опит и добри практики, чрез размяна на разработките:
  • "Да изпреварим конкуренцията с bgERP" © 2020 Експерта ООД
  • "Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите" Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Русе, Примакс, 2017, ISBN 978-619-7242-24-9.
Предстои прилагане на практически казуси в учебния процес по дисциплината "Управленски информационни системи".

За контакт:
доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", apetkov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар