петък, 8 ноември 2019 г.

Младежи разработваха дигитални бизнес модели за предприемачи във Факултет „Бизнес и мениджмънт”

На 08. ноември 2019 г. се проведе иновативно състезание „Дигитални бизнес модели за предприемачи” с участието на 84 ученици от училища от областите Русе, Разград и Силистра, заедно с 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации. Екипите се състезаваха в разработването на креативни решения за стартиране на нов бизнес, автоматизиране на производствени процеси и услуги, както и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.

Събитието бе организирано от екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт" - проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл.ас. д-р Божана Стойчева, гл. ас. д-р Милена Тодорова и гл. ас. д-р Свилен Кунев (проектен координатор) в рамките на международен проект „InoLearn4BEEs - Иновативни ориентирани към студентите практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество" (програма Еразъм+).

В началото приветствие от името на ректорското ръководство на университета отправи проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), а специалният гост -  д-р Богдан Флеака, ръководител на проекта и преподавател в Университет Политехника – Букурещ (Румъния), представи основната цел и задачи на проекта, а именно: подобряване уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството и инженерното предприемачество чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства. В конкретния случай, екипът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ си партнира с представители от Университет Политехника Букурещ (Румъния), Университет „Мария Кюри - Склодовска“ – гр. Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“ (Румъния) и Технически университет – гр. Кошице (Словакия).

В заключителната част на състезанието бе демонстрирана и създадената по проекта електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки, съвместно с представители на бизнес и обществени организации от гр. Русе и региона. Тя вече е успешно приложена с три пилотни групи от специалности „Бизнес мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация” в кат. Мениджмънт и бизнес развитие, където русенските преподаватели работят с изявени студенти в областта на бизнес управлението, индустриалния инженеринг, маркетинга и корпоративната социална отговорност.


За повече информация: гл. ас. д-р Свилен Кунев, 0887 934 639

Няма коментари:

Публикуване на коментар