четвъртък, 21 ноември 2019 г.

Тържествен момент - подписване на Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра

На 21. ноември 2019 г. в гр. Силистра беше подписан Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра.
Меморандумът е подписан от доц. д-р Емил Коцев - преподавател във висшето училище и ръководител на проект INNOVENTER за Русенския университет и г-н Пламен Славов - директор на професионалната гимназия.

За контакт: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар