четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Впечатляващо представяне на Русенския университет във Виена по проект BeyondScale

В периода 27-28. ноември 2019 г. във Вена се проведе първата среща (kick-off) по проект BeyondScale (612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD) с активното участие на делегация от Русенския университет: проф. д-р Пламен Кангалов, проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов, гл.ас. д-р Свилен Кунев.
Само 4 консорциума са одобрени под тази програма - EPPKA3 - Support for Policy Reform, а в консорциумът BeyondScale единствен партньор от Източна Европа е Русенският университет "Ангел Кънчев".
Официални гости на работната среща Peter Baur от Европейската Комисия и Andrea Hofer от ОИСР към ООН.


Целта на проекта е да създаде общност от висши училища (практикуващи HEInnovate) и политици за засилване на организационния капацитет за управление на вътрешно универсистекса предприемчива среда. Ето защо, по време на срещата се разгледаха всички работни пакети, чрез които да се изпълни тази цел.

Сговорната дружина е в състав:
1. WPZ-Research GmbH (WPZ-R), Австрия
2. University of Twente, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Холандия
3. University of Ruse "Angel Kanchev" (URAK), България
4. FH-Campus Wien - Verein zur Forderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens, Австрия
5. Cork Institute of Technology (CIT), Ирландия
6. Dublin City University (DCU), Ирландия
7. STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, Холандия
8. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия
9. UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL), Португалия
10. Universität Innsbruck (UIBR), Австрия

Асоциирани партньори:
- Higher Education Authority of Ireland HEA, Ирландия
- Education and Learning Sciences of Wageningen University & Research, Холандия
- DAAD, German Academic Exchange Service, Германия
- CEEN Campus Entrepreneurship Enterprise Network, Ирландия
- Federal Ministry Education, Science and Research, Republic of Austria, Австрия
- Bulgarian Ministry for Education and Science, България
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Холандия

Следващата работна среща на коснорциума е предвидена в Русенския университет през юни 2020. Има какво да им покажем :-)

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар