понеделник, 18 ноември 2019 г.

Продължение на социалното предприемачество по INNOVENTER в ПГХТБ "Мария Кюри" - Разград

На 18. ноември 2019 г. областният управител на Област Разград  г-н Гюнай Хюсмен откри впечатляваща изложба на ученичката Шенай Мехмедова от Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" в Разград. Голяма част от учителския колектив и подбрани ученици участваха в първата вълна обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER към Русенския университет "Ангел Кънчев". Нека всички подкрепим предприемаческия дух в това училище. Успех, Шенай!
За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар