понеделник, 14 септември 2020 г.

ФБМ посрещна първокурсниците в редовна форма на обучение

 На 14. септември (понеделник) 2020 г. първокурсниците, избрали да се обучават във Факултет "Бизнес и мениджмънт", бяха приветствани в зала 1.219 след тържественото откриване на академичната 2020/2021 година в Русенски университет "Ангел Кънчев".


Студентите от специалности: "Бизнес мениджмънт", "Европеистика и глобалистика (на английски език)", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" се запознаха с академичната среда, груповите наставници и ръководния екип на ФБМ.


Пожелания за здраве, успехи и вдъхновение за всички, студенти, докторанти, преподаватели и служители през новата академична година!

За контакт: доц. д-р Антон Недялков, зам.-декан по учебната работа, anedyalkov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар