сряда, 16 септември 2020 г.

ФБМ изпрати с тържествена промоция ВИПУСК 2020

 На 16. септември (сряда) 2020 г. се проведе тържествената промоция на ВИПУСК 2020.

Дипломираните възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт" са общо 143. Завършилите ОКС "Бакалавър" са 113. Тридесет придобиха ОКС "Магистър". Деканът доц. д-р Милена Кирова увери випускниците, че те са подготвени интердисциплинарно, придобили са необходимите компетенции и могат да бъдат експерти в публични и бизнес организации, мениджъри на различни нива в големи компании и успешни предприемачи. 


Дванадесет студенти, завършили с най-висок успех в своите специалности, получиха дипломите за висше образование от Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев"  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. 

 • Деница Димитрова, специалност "Бизнес мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Румен Христов, специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Силвия Спахиева-Ганчева, специалност "Публична адмиинстрация", ОКС "Бакалавър"
 • Даниела Илиева, специалност "Маркетинг", ОКС "Бакалавър"
 • Николета Георгиева, специалност "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър"
 • Хюлия Ахмедова, специалност "Икономика", ОКС "Бакалавър"
 • Мартина Маринова, специалност "Европеистика и глобалистика (на английски език)", ОКС "Бакалавър"
 • Десислав Пеев, специалност "Евроатлантическа и глобална сигурност", ОКС "Бакалавър"
 • Севги Хасан, специалност "Бизнес администрация", ОКС "Магистър"
 • Яна Колева,  специалност "Мениджмънт на европейски проекти", ОКС "Магистър"
 • Стефка Алексиева,  специалност "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор", ОКС "Магистър"
 • Кристина Стоянова,  специалност "Международно сътрудничество и европейски проекти", ОКС "Магистър"

Пожелания за успешна реализация, целеустременост, кариерно развитие, успехи, лично щастие и удовлетвореност!

доц. д-р Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"Няма коментари:

Публикуване на коментар