сряда, 9 септември 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Миглена Димитрова

На 09. септември 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети СМЕГ ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Миглена Димитрова. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствено производство, в което е интегрирала членовете на семейството на основателите.  Още от стартирането на своята дейност през 2007 г. се залага на бутикови производства до 30 броя. Фирмата разполага и със собствени магазини в гр. Русе.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар