сряда, 25 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в партньорска среща по проект INNOVENTER в Албания

На 24 и 25 април 2018 г. в Тирана, Албания, се проведе втората партньорска среща по проект INNOVENTER. Участници от екипа на РУ "Ангел Кънчев" бяха доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие". Те представиха изпълнените от екипа на Русенския университет до момента задачи по работни пакети, свързани с разработка и разпространение на информационни материали, разработка на учебни материали и мобилна и онлайн платформи.
Основната цел на проекта е да се създаде учебна програма по социално предприемачество и модули към нея. Освен тях, ще бъдат предоставени и допълнителни спомагателни обучителни материали. Цялата тази информация ще бъде достъпна на български език, качена на мобилна и онлайн платформи за обучение на свободен достъп.

Очаква се до есента на 2018 г. модулите по социално предприемачество на български език заедно с допълнителните обучителни материали да са качени онлайн на уебсайта на проекта innoventer.eu, след което ще започне провеждането и на самите обучения.
По време на срещата участниците в консорциума изказаха висока оценка към проектната култура в Русенския университет и възможността му да организира разнородни събития с високо качество.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар