четвъртък, 12 април 2018 г.

Интерактивна защита на бизнес планове на студенти от специалност "Бизнес мениджмънт"

На 12. април 2018 г. студентите от специалност "Бизнес и мениджмънт" представиха своите бизнес идеи по дисциплината "Управление на малкия бизнес" в Русенския университет.
Основните моменти в разработките им са свързани с:
- иницииране на бизнес със стартов капитал под 5 000 лв.;
- бизнесите да допринасят за социално-икономическото развитие на Северна България;
- задължителен включен разход за интелектуална собственост - предимно търговска марка;
- експортна ориентация на предлаганата предприемаческа дейност.


Част от представените идеи са включени и в церемонията за награждаване с Грамота на 18-тото издание на "Конкурс за разработване на бизнес план" към Русенския университет "Ангел Кънчев". Да им пожелаем успех в предприемаческите им намерения и семейна топлина!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар