петък, 27 април 2018 г.

Посещение на ABB Bulgaria Ltd. – клон Севлиево от студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“


На 27 април 2018 г. студенти, обучаващи се в специалност „МИО“ посетиха международната компания АББ България ЕООД, клон Севлиево.
В срещата взеха участие Яна Колева, трети курс, специалност „МИО“ и гл. ас. д-р Даниела Илиева, преподавател в катедра „Икономика“.
Контактът за организирането на работната визита се осъществи чрез Васил Шишков, завършил специалност „МИО“, член на Алумни клуба „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов, чийто член е и гл. ас. д-р Даниела Илиева.
Дневният ред на работното посещение включваше кратка презентация, относно компанията; презентация, относно дейностите, свързани със стратегическото снабдяване с материали; разходка из производствените площи.
          Георги Манолов, оперативен мениджър в компания АББ България ЕООД, клон Севлиево запозна участниците в работната среща с международната дейност на предприятието.
Компанията е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят.
Тя извършва международни операции в повече от 100 страни, наброява 144 400 служителя и приходите й възлизат на приблизително на 35 млрд. долара.
В световен мащаб дейността на АББ е организирана в четири бизнес направления, а в България компанията е представена в областта на Енергийни мрежи, Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, както и Роботика и задвижване.
АББ България разполага с над 2 500 служители и развива дейност с централен офис в София и четири клона в страната. Две от производствените бази на АББ се намират в гр. Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение. Другите две производствени бази се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, и в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна.
Никола Пъшков, ръководител на отдел „Стратегическо снабдяване“ запозна участниците с работата на отдела със стратегическите клиенти, доставките на суровини и материали, спазването на сроковете за доставка, следенето на цените на суровините и материалите, приложение на Инкотермс, провеждане на търговски преговори с чуждестранни партньори, договарянето на условията на плащане.

 


При посещението на производствените площи участниците в срещата се запознаха с организацията на производство, обособяването на работните екипи, разпределянето на задълженията, мотивирането на персонала за работа, повишаване на качеството. Беше показана обособената зала, в която работните екипи се събират веднъж седмично за обсъждане на възникналите проблеми и тяхното решаване, с цел повишаване качеството на работа и производство.
Дискутирани бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между висшето училище и АББ България ЕООД, клон Севлиево, което да засили връзката обучаеми -практика.

За контакти: гл. ас. д-р Даниела Илиева, dgilieva@uni-ruse.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар