четвъртък, 19 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ проведоха обучение по социално предприемачество в Разград

На 19. април 2018 г. в гр. Разград се проведе семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието беше организирано в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е третото от редица срещи. Първите две се проведоха в Русе на 11.04.2018 г. и в Силистра на 18.04.2018 г., предизвиквайки голям интерес в участниците към възможността за обучение по социално предприемачество. 
Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия и местни власти. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея, които да бъдат качени в интернет на свободен достъп.  

В тази връзка, на събитието се разгледаха изискванията на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование, които са важни за акредитация на учебната програма. Присъстваха представители на местната власт, на социални институции в гр. Разград, на местния бизнес, учители, Военно окръжие в гр. Разград и Директор на Филиала на РУ "Ангел Кънчев" в гр. Разград, доц. Станка Дамянова, които имат интерес към социалното предприемачество в посока подпомагане функционирането на подобни организации или създаването на нови такива.
Участниците се представиха и споделиха свои добри практики. Създадената дружелюбна атмосфера предразположи присъстващите да обсъдят идеи за съвместни проекти и сътрудничество, както и в каква насока ще могат да се възползват от обученията, които предстои да се организират по проект INNOVENTER.

В рамките на проекта екипът от РУ „Ангел Кънчев“ планира провеждането и на още събития през 2018 и 2019 г. в градовете Русе, Разград и Силистра. Те ще бъдат свързани с представяне на резултатите по проекта, подготовка за предстоящите обучения по социално предприемачество и самите обучения. В процес на разработка са онлайн и мобилни платформи, където ще бъдат достъпни обучителните материали на езиците на проекта, включително и български език: innoventer.eu.

Участниците в събитието показаха голямо желание да се включат в предстоящите мероприятия по проект INNOVENTER заедно с още свои колеги, тъй като според тях темата за социално предприемачество е не само актуална, а и обученията, които са в процес на планиране, са изключително необходими и ще им бъдат практически полезни.
 
За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, РУ „Ангел Кънчев“, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар