сряда, 11 април 2018 г.

Интерактивна среща за социалното предприемачество по проект INNOVENTER

На 11.04.2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе целодневен уъркшоп на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)". Събитието се проведе в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" и е първата от редица срещи, които са в процес на планиране. Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея.

В тази връзка, на събитието се разгледаха изискванията ECVET/EQF/NQF, които са важни за акредитация на учебната програма.
Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, преподаватели в училища с икономическа насоченост, обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, предприемачи, собственици на бизнес, социални предприятия, местни власти и др.
Присъстваха представители на разнообразни организации, тамбурашки оркестър (единствен в света), училища, сдружения и фондации, които работят с деца, възрастни хора, хора с увреждания, представители на частния бизнес и много други. Събитието беше подкрепено и от представител на местната власт – зам.-кмет на Община Русе д-р Страхил Карапчански. По проект INNOVENTER се планира провеждането и на още събития през 2018 и 2019 г. в градовете Русе, Разград и Силистра. Те ще бъдат свързани с представяне на резултатите по проекта, подготовка за предстоящите обучения по социално предприемачество и самите обучения.
Участниците в международния проектен консорциум са:
•    Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди
•    Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“
•    Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив
•    Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания
•    Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър
•    Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция
•    Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония
•    Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар