събота, 21 април 2018 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в работна среща по проект ReSTART


На 19 и 20 април 2018 г. в Букурещ се проведе втората работна среща по проект ReSTART, насочен към повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на студенти и преподаватели за подобряване на модернизацията на висшето образование в Молдова. Участници в срещата от страна на Русенския университет бяха гл. ас. д-р Божана Стойчева – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Ирина Костадинова – изследовател по проекта.
По време на срещата бяха коментирани предстоящи срещи при Молдовските партньори, на които те ще представят добри предприемачески практики, обобщени анкетни резултати, свързани с проведено проучване за дигитализация на обучението и предприемачески умения на изследваните целеви групи. При отчитане на работата си партньорите от Молдова ще бъдат координирани и направлявани от страна на европейските партньори.
Участници в международния проект са:
1.     University Politechnica of Bucharest, Romania – водещ партньор.
2.     University of Ruse „Angel Kanchev”, Bulgaria.
3.     Technical University of Kosice, Slovak Republic.
4.     “Alecu Russo” State University of Balti, Moldova.
5.     Moldova State University, Moldova.
6.     Academic of Economic Studies of Moldova, Moldova.
7.     State Agrarian University of Moldova, Moldova.
8.     State University of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova.
9.     The Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Romania.

За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева – bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар