вторник, 17 април 2018 г.

Докторантски семинар за влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България

На 17 април 2018 г. в зала 2Б.414 се проведе докторантски семинар  на тема: „Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България“.
Докторант Лора Христова представи резултатите от емпирично проучване на показателите, измерващи предприемаческата активност в България и изследване на оценката на представители на бизнеса относно регулирането в България, проведени в рамките на  дисертационен труд на същата тема.
 
Полевото проучване е осъществено по метода на индивидуалното попълване на анкета. Целевата група се състои от собственици на бизнес от различни сектори на икономиката. Общият брой на респондентите е 60 предприемача. Анкетната карта съдържа общо 21 въпроса, формулирани от докторанта и разделени в следните 2 групи:
1)   Специфични въпроси относно оценка на данъчната политика и регулирането в България и
2)   Общи въпроси за класифициране на предприятията.
Резултатите, обработени с дескриптивен метод, бяха представени графично.
Модератор на форума беше научният ръководител на докторанта  - доц. д-р Дафина Донева.
В семинара взеха участие докторанти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
 
За контакти:
докторант Лора Христова, lthristova@uni-ruse.bg
доц. д-р Дафина Донева,  dgdoneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар