събота, 14 април 2018 г.

Преподавател от ФБМ провокира генерирането на предприемчиви идеи за управление на образованието


На 14. април 2018 г. студентите от Магистърската програма ПНУП (Предучилищна и начална училищна педагогика) представиха предприемчиви идеи за подобряване дейността на редица образователни заведения в Северна България. Разработките са резултат от обучението по дисциплината "Управление на образованието", водена от доц. д-р Даниел Павлов, преподавател в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".

Основните моменти в техните разработки  са свързани с:
- Анализ състоянието на конкретен образователно заведение;
- Анализ на управленската среда за предприемане на подобрения;
- Анализ на нормативната уредба за проверка на законосъобразността на предлаганите идеи.


Бъдещето на децата ни е в сигурни ръце! Да им е на слука!За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар