петък, 29 март 2019 г.

Преподавател от катедра МБР представи в Молдова добри практики за обучение в магистърска степен


В периода 26.03.2019 – 29.03.2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев взе участие в работна среща, организирана в рамките на проект 585353-ЕРР-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART в град Балти, Молдова, свързана с Disseminate project results. Участие в срещата взеха всички девет партньори по проекта.
Представителят на Русенски университет „Ангел Кънчев” изнесе обобщаваща презентация, свързана с усвоени умения и добри практики в обучението на молдовски студенти, обучаващи се в магистърска степен. Good practices from teaching and learning during RESTART implementation: lessons learnt and good practices from WP3/A3.1 Perform teaching and learning activities with MD master students.За повече информация:
гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Божана Стойчева - ръководител на проекта, bstoycheva@uni-ruse.bg
Няма коментари:

Публикуване на коментар