петък, 15 март 2019 г.

Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество

В периода 13 - 15 март 2019 г. в Русенския университет се проведе работна среща по проект INNOVENTER (DEV 525) на тема "Внедряване на INNOVENTER в съществуващи професионални обучения по предприемачество (Working group meeting in Ruse on Embedding INNOVENTER into existing VET programs on entrepreneurship)".

Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белове приветства гостите с добре дошли в Русенския университет. Той припомни, че висшето училище винаги е създавало благоприятна среда за срещането на различни институции, които да дискутират идеи, добри практики и предизвикателства пред обществото днес.

Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации, като същевременно ангажират за служители хора в неравностойно положение. Участници в семинара бяха представители на училища и други образователни институции от София, Пловдив, Разград и Силистра, които споделиха своя опит в обучения по Социално предприемачество.
Екипът на Русенския университет запозна участниците с възможности за обучения на учители по Наредба 12 през Центъра за продължаващо обучение на РУ "Ангел Кънчев" по програма, разработена в рамките на проект INNOVENTER.

Водещ партньор по проекта е Националната федерация на работодателите на хора с увреждания (България), а партньори са Русенския университет „Ангел Кънчев" (България), Асоциация „Мария Кюри – МСА" (България), Помощ за общността в Албания (Албания), Кипърска търговско-промишлена палата (Кипър), DYEKO – Мрежа за подкрепа на предприемачеството и социалната икономика (Гърция), Асоциация за консултиране в управлението (БЮРМ).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар