неделя, 10 март 2019 г.

Студенти от магистърски програми към Факултет "Бизнес и мениджмънт" проучват междупоколенчески бизнеси по INTERGEN

На 10. март 2019 г. студенти от магистърските програми към ФБМ "Бизнес администрация" и "Мениджмънт на европейските проекти" се включиха във финалните проучвания върху междупоколенческите бизнеси (международна академична мрежа INTERGEN) в рамките на социалното предприемачество на проект INNOVENTER.


Техните отговори ще спомогнат за по-доброто оформяне на новите международни виждания относно ролята на различните поколения за стартиране на семейни бизнеси.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар