сряда, 20 март 2019 г.

Койчо Митев запозна студентите от 2. курс с рискове пред защитата на интелектуалната собственост

На 20. март 2019 г. в продължение на серията „Из опита на един предприемач“, второкурсници от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с особености при запазването и защитата на интелектуална собственост.

Лекторът – инж. Койчо Митев (patentservice@abv.bg) запозна студентите с естеството на рискове пред фирмите, които нямат интелектуална собственост, както и с основните пазарни възможности, които се пораждат за един предприемач, владеещ собствена търговска марка или промишлен дизайн.


Лекторът представи различни примери, с които показа как интелектуалната собственост помага за успешното оцеляване и развитие на малки и големи родни фирми. В откритата лекция по дисциплината „Риск мениджмънт“ присъстваха възпитаници и приятели на Русенския университет.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар