петък, 15 март 2019 г.

Преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представи в Молдова добри практики за кариерно ориентиране

В периода 13.03.2019 – 15.03.2019 г. гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие в събитие свързано с „Кариерно ориентиране“ на студенти от State University of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, гр. Кахул, Р. Молдова организирано в рамките на проект 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART.

Представителят на Русенския университет представи дейността на Центъра за кариерно развитие към Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и събитията свързани с Дни на кариерата организирани от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.

За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар