четвъртък, 21 март 2019 г.

Интерактивен час за психиката на предприемача

На 21. март 2019 г. Надя Денева проведе интерактивен семинар на тема “Психологически и личностни характеристики на бъдещите предприемачи“ със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт", 4 курс. Срещата бе част от серията „Из опита на един предприемач“.

Учебният час по дисциплината "Управление на малкия бизнес" продължи и с анализи на студените да развиват междупоколенчески бизнеси по INTERGEN.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар