вторник, 26 март 2019 г.

ФБМ демонстрира интегрирано управление на интерактивен склад в Деня на отворените врати

На 26. март 2019 г. в Канев център се проведе традиционният Дена на отворените врати. На щанда на Факултет "Бизнес и мениджмънт" бяха представени възможностите за обучение в специалностите: "Бизнес мениджмънт", "Европеистика и глобалистика", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт".

За онагледяване на мениджърските функции и отговорности беше представен интегриран модел за управление на склад. Използвана е платформата Odoo ERP, като са свързани стандартните модули Склад, Снабдяване, Продажби и Фактуриране, за да се управлява интерактивен миниатюрен макет на склад.  


Демонстрирацията включва: обработване на заявките в склада,  генериране на документи за приемане и експедиция, проследяване на наличностите. Посетителите можеха да наблюдават ролята на складов оператор, който с мобилен четец събира поръчките на клиентите, благодарение на безвъзмездно предоставения на ФБМ лиценз за Ventor - софтуер за Android, който комуникира със системта Odoo ERP. Използвани са следните устройства: лаптоп за въвеждане на заявки; смартфон за отбелязване на натоварваните стоки в склада; принтер за отпечатване на фактури, складови нареждания и други документи, генерирани от Odoo.


Също така са демонстрирани опциите за автоматизиране на управлението на доставките, чрез настройване Odoo сам да подготвя заявките към доставчиците за закупуване на материалите при достигане на прагови нива.


За повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар