петък, 22 март 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" представи в Молдова добри практики за развитие на предприемачески умения


В периода 20.03.2019 – 22.03.2019 г. гл. ас. д-р Милена Тодорова взе участие в Run multiplier events at national level свързано с „Развитие на предприемачески умения“ на студенти от Moldova State University – USM и Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM, гр. Кишинев, Р. Молдова, организирано в рамките на проект 585353-ЕРР-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – ReSTART.


Представителят на Русенски университет „Ангел Кънчев” изнесе презентация свързана с Предприемачеството и представи Иновативното младежко експо, добри практики за обучение на студенти бакалавърска степен специалност „Бизнес мениджмънт” и примери за успешни предприемачи завършили факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет Ангел Кънчев.
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар