събота, 30 март 2019 г.

Участия в различни инициативи по проект INNOVENTER и мрежа INTERGEN

В периода 28-30 март 2019 в гр. София се проведоха международни срещи по проект INNOVENTER, свързани с насърчаване на обучението по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.EU.

Делегацията от Свероизточна България бе най-многобройна и печели вниманието на останлите участници чрез разнообразните презентации и активно участие в дискусиите с представителите на национални агенции.

Семинарът бе възожност да се обсъдят и следващи дейности в мрежа INTERGEN-THEORY.EU за изследване на междупоколенческите бизнеси.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар