петък, 8 март 2019 г.

Списанието на ФБМ Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) вече е индексирано в ERIH PLUS

От 08. март 2019 г. многоезичното научно списание Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) е индексирано в European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Norwegian Centre for Research Data.Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет "Ангел Кънчев" от 2009 година издава списанието Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI) съвместно с партньори от Мрежа Resita. До момента са публикувани 111 научни статии (в 10 броя) на предприемаческа, иновационна и бизнес тематика от десетки изследователи от България, Румъния, Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Босна и Херцеговина и др.
Списанието е индексирано в Google Scholar от 2014 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар