четвъртък, 10 юни 2021 г.

Представители на ФБМ участваха на 10 щанда в Иновативното младежко експо V

На 09. юни 2021 г. се проведе петото Иновативно младежко експо, организирано от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше представен на 10 щанда с иновативни и креативни идеи, разработени от екипи, включващи общо 23 студенти, 2 докторанти, 12 преподаватели и 18 ученици от Английска езикова гимназия "Гео Милев" - Русе.

  • Щанд 5 – Професионален клуб „Клуб на социалния работник“ и Специалност „Социални дейности“ - Русенски университет; 


  • Щанд 6 – Център по предприемачество при Русенски университет: Представяне на 7 компании за междупоколенчески бизнес;
  • Щанд 10А, 10Б – ФБМ, Катедра „Мениджмънт и социални дейности“: Международна студентска EduLab4Future; Международен проект ReStart;  • Щанд 11А – АЕГ „Гео Милев“/ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап - Проект „Cooking Masters”;
  • Щанд 11В – АЕГ „Гео Милев“/ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап - Проект „FutureHow”;


  • Щанд 12 – ФБМ, Катедра „Бизнес развитие и иновации“: Информационна система за учебни цели за спец. „Дигитален мениджмънт и иновации“ и „Индустриален мениджмънт“;  • Щанд 13 – ФБМ, Катедра „Икономика“ – Реновиран ретро автомобил;


  • Щанд 32 – ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД).


Поздравления за участниците! Пожелания за успешна реализация на иновативните идеи, творческо вдъхновение и нестихващ младежки оптимизъм!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар