четвъртък, 24 юни 2021 г.

Випускници на ФБМ защитиха своите магистърски дипломни работи

На 24. юни 2021 г. девет випускници защитиха своите дипломни работи и придобиха образователно-квалификационна степен "Магистър", завършвайки специалност "Бизнес администрация", "Мениджмънт на европейски проекти" и "Индустриален мениджмънт и маркетинг".


Доц. д-р Милена Кирава - председател на държавната изпитна комисия, при обявяването на резултатите от дипломните защити.,  изрази удовлетворението от показаните знания и придобитите умения. Членовете на комисията: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева, приветстваха дипломантите за актуалните теми, разработени с разбиране.

Новите магистри благодариха на своите научни ръководители, рецензенти и всички преподаватели за споделените знания и опит, оказаните напътствия и отделеното внимание.

Успех в живота, колеги! Вратите на Русенския университет и сърцата на преподавателите са винаги отворени за Вас.

Съставил новината: гл. ас. д-р Мирослава Бонева 


Няма коментари:

Публикуване на коментар