петък, 25 юни 2021 г.

Успешни дипломни защити на втория випуск, изучавал "Индустриален мениджмънт" във филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 25. юни 2021 г. се проведоха онлайн защитите на дипломни работи за втория випуск от специалност "Индустриален мениджмънт" във филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Седемнадесет дипломанти представиха своите дипломни работи пред държавна изпитна комисия с председател доц. д-р Милена Кирова и членове: доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Павел Витлиемов, гл. ас. д-р Игор Шелудко и гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

След успешните защити студентите получиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и вече са инженер-мениджъри, които могат да управляват производствени, иновационни и дигитализационни процеси в индустриални предприятия. 

Отправените приветствия към новите инженер-мениджъри включват и пожелания за здраве, удовлетворение, успешна реализация, обучение в магистърска и докторска степен отново в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Випускниците изразиха искрени благодарности към своите научни ръководители и всички преподаватели от Русенския университет, които "въпреки всички трудности и препятствия, свързани с пътувания и онлайн обучение, успяха да предадат ценни знания, умения и напътствия" за да станат знаещи, можещи и висококвалифицирани.

Скъпи колеги, бъдете горди възпитаници на Русенски университет "Ангел Кънчев", прилагайте получените знания и умения за просперитета на Видин и региона!

Съставил новината: гл. ас. д-р Мирослава Бонева


Няма коментари:

Публикуване на коментар