сряда, 23 юни 2021 г.

Бизнес-мениджърите от випуск 2021 защитиха успешно своите дипломни работи

 На 23. юни 2021 г. 11 бакалаври от специалност "Бизнес мениджмънт" (редовно, задочно и дистанционно обучение) успешно защитиха дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председатeл проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Свилена Рускова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Божана Стойчева от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успешна професионална реализация! Очакваме Ви в магистърските ни програми, за да продължим съвместната ни ползотворна работа и през следващата година!

На добър час!

Подготвил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар