четвъртък, 10 юни 2021 г.

Ана Тодорова представи ФБМ в заключителната научна сесия Best Paper "Crystal Prize"

На 09. юни 2021 г. се проведе заключителната научна сесия Best Paper "Crystal Prize". Ана Тодорова - студентка в 5. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" представи Факултет "Бизнес и мениджмънт" в заключителното събитие от 23-те пролетни празници на науката в Русенски университет "Ангел Кънчев".


Докладът на тема "E-COMMERCE IN A STATE OF EMERGENCY – ONE YEAR LATER" е разработен със съдействието на гл. ас. д-р Мирослава Бонева. Извършеното сериозно проучване отразява състоянието на електронната търговия в България, настъпилите промени през последната година  и предлага насоки за устойчивост на бизнеса в несигурни времена.


Този кристален приз е поредното признание за усилията и изследователските умения на студентката, която през последните 3 години редовно участва в научните форуми за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт".

За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар