петък, 25 юни 2021 г.

Завършиха успешните защити на дипломни работи във ФБМ

На 25.06.21 г. 10 дипломанти - 1 магистър специалност "Предприемачество и иновации" и 9 бакалаври специалност "Бизнес мениджмънт" защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите бакалаври да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим съвместната си ползотворна работа и в следващата образователна степен!


На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова


Няма коментари:

Публикуване на коментар