четвъртък, 24 юни 2021 г.

Още успешно защитени дипломни работи от възпитаници на ФБМ

На 24.06.2021 г. 12 дипломанти - бакалаври от специалност "Публична администрация" и магистри от специалност "Бизнес администрация"защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите ОКС "Бакалавър" да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим ползотворната си съвместна работа и в следващата им образователна степен!

На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар