сряда, 23 юни 2021 г.

Новите инженер-мениджъри от ФБМ защитиха своите дипломни работи

На 23. юни 2021 г. се проведоха във виртуална зала защитите на дипломни работи. Единадесет дипломанти от специалност "Индустриален менидмънт" представиха и защитиха  своите разработки, с които успешно придобиха образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Членовете на държавната изпитна комисия изразиха своето удовлетворение от представените резултати на випускниците. Възпитаниците на Русенския университет уверено могат да анализират и решават проблеми в индустриални предприятия.

Новите инженер-мениджъри благодариха на преподавателите за знанията, уменията и отделеното време.


За контакт: д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар