сряда, 9 юни 2021 г.

Представяне на проект ReSTART в рамките на петото Иновативно младежка експо на Русенския университет

На 09 юни 2021 г. в рамките на петото Иновативно младежка експо, организирано от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България беше представен проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“. Коментирани бяха целите, основните задачи на проекта и получените резултати.

В петото издание на Иновативното младежко експо имаше представени 38 щанда с иновативни идеи и над 250 участници. Проект RеSTART, започнал в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.


Съставил новината: д-р Божана СтойчеваНяма коментари:

Публикуване на коментар