петък, 17 май 2019 г.

Церемония по случай 19-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план към Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 17. май 2019 г. в продължение на 60 минути в зала 2Б.215 студенти от 3 факултета присъстваха на Церемония по случай 19-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план. Официални гости на събитието, които връчиха грамотите на студентите-предприемачи, бяха:
  • Бизнесмени, участвали в поредицата "Из опита на един предприемач" през учебната 2018/2019;
  • Директори и учители от ПГИУ „Елиас Канети“; ПГО „Недка Иван Лазарова“ и СУ "Възраждане".


До церемоинията бяха допуснати общо 37 бизнес плана, разработени от 50 студенти, както следва:
  • Според формата на обучение: 21 редовна и 29 задочна.
  • Според степените: 35 бакалаври, 15 магистри.
  • По специалности:

          17 - Бизнес мениджмънт
            7 - Публична администрация
          11 - Технология и управление на транспорта
            6 - Ерготерапия в общността
            4 - Предприемачество и иновации
            4 - Бизнес администрация
            1 - Мениджмънт на европейски проекти

Осоебен интерес предизвикаха и студентите, които активно се включиха в първите международни проучвания по мрежа INTERGEN за насърчаване на междупоколенческите бизнеси - www.intergen-theory.eu.


Ръководителят на Предприемаческият център обеща, че през учебната 2019/2020 година ще бъдат изпълнени и следните ангажименти:
- Провеждане на обучения със средношколци в Социално предприемачество по INNOVENTER
- Покана на 20 предприемача като гост-лектори в поредицата "Из опита на един предприемач"
- Продължаване на обучителната дейност в междупоколенчески бизнеси в рамките на първата по рода си международна академична мрежа INTERGEN
- Организиране и провеждане на 20-то юбилейно издание на конкурса "Разработване на бизнес план" към Факултет "Бизнес и мениджмънт"
- Съдаване на бизнес кръг за възпитаници на Русенския университет  „Ангел Кънчев“ със собствена търговска марка или промишлен дизайн (въз основа на проучения опит от Германия и Финландия).
- По-добра информараност на обществнеостта за вътрешните инициативи в Русенския университет, които стимулират предприемачеството.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар