сряда, 22 май 2019 г.

Лектор от Полша запозна студенти от ФБМ с основните рискове при управление на проекти

На 22. май 2019 г. полският професор Jacek Strojny PhD запозна студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с основни рискове при управление на проекти в Полша с публично финансиране.

Посещението е част от двустранните ЕРАЗЪМ договори на Факултет "Бизнес и мениджмънт" с редица университети от ЕС.

За повече информация: гл.ас.д-р Милена Тодорова mtodorova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар