четвъртък, 9 май 2019 г.

Във ФБМ се проведе секция "Икономика и управление" от Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени

На 09. май 2019 г. в зала 2Г.404 се проведе секция "Икономика и управление" от Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени.

Бакалаври, магистри и докторанти представиха разработките, подготвени в съавторство с научни ръководители, съгласно програмата:


Научният секретар доц. д-р Павел Витлиемов (зам.-декан по научната дейност във ФБМ) анонсира, че докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник.

За повече информация:
доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар