понеделник, 20 май 2019 г.

Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се срещнаха с лектор от бизнеса - Людмила Георгиева

На 20. май 2019 г. гост-лекторът Людмила Георгиева участва в поредицата "Из опита на един предприемач".

Студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" чуха актуални примери от застрахователната сфера, сред които - работодатели да запазват финансовите потоци в ръководените от тях фирми чрез застраховки в подкрепа на своите служители. Поука: не можем да планираме вредоносните събития, но можем да планираме малки разходи за застраховки за покриване на щетите от вредоносните събития :-)За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар