понеделник, 13 май 2019 г.

Студентка от специалност "Бизнес мениджмънт" получи кристален приз "Best Paper"

На 13. май 2019 г. в зала 1 на Канев център се проведе Студентска научна сесия "Best paper Crystal Prize`19", в която участваха студенти, докторанти и млади учени, номинирани от всеки факултет и съответните научни направления. Събитието е част от програмата на 21-ви Празници на науката и ІV Иновативно младежко експо по инициатива на Академичното ръководство и Студентски съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" под егидата на Министъра на образованието и науката, България.


Ана Тодорова - студент в 3. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" представи доклад за развитието и значението на електронната търговия с акцент върху ключовите бизнес процеси и управленските информационни системи в тази област. Разработката е в съавторство с гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Модераторът на форума доц. д-р Таня Грозева подчерта актуалността на темата и сигурната необходимост от специалисти по електронна търговия като една от професиите на бъдещето.

Председателят на Студентския съвет връчи грамота, кристален приз и предметна награда на Ана Тодорова - студентът с най-добър доклад, подготвен на английски език, излъчен от секция "Икономика и управление", Факултет "Бизнес и Мениджмънт".

Зам.-ректорът по научна дейност - проф. д-р Диана Антонова изтъкна,
че участниците във форума "отразяват лицето на младата наука на
Русенския университет". 
 
За повече информация: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар