петък, 10 май 2019 г.

Първо допитване до студенти от специалност Бизнес мениджмънт за създаване на мрежа за насърчаване на предприемачи

На 10. май 2019 г. се проведе първото допитване до студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" за създаване на мрежа за насърчаване на предприемачи.
Като финал на учебната дисциплина Управление на малкия бизнес, студенти от 4 курс "Бизнес мениджмънт" изказаха своите предпочитания, как да се създаде академична бизнес мрежа за подпомагане на настоящи и бивши студнети на Русенския университет, които са предприемачи. Въз основа на проучен опит в Гемрания и Финландия, приоритет ще се даде на производители на продукти със собствена търговска марка или промишен дизайн.

Срещата завърши с фразата "Бог високо, цар далеко, съдбата ни е само в нашите ръце".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар