събота, 18 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" проведе обучения на студенти от 3 университета в Молдова

В периода 14 – 18 май 2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities.  Преподавателят от Русенски университетАнгел Кънчев” проведе обучения на молдовските студенти, магистърска степен от:
  • Moldova State University – USM (P5) относно „Креативност и генериране на бизнес идеи”;
  • Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM (P6) – „Уъркшоп – SWOT анализ”;
  • State Agrarian University of Moldova (P7) на тема „Въведение в бизнес риска“.
Проведените обучения бяха организирани в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар