понеделник, 27 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" е новоприет член в Съюза на учените в България

На 27. май 2019 г. в Дома на учените – Русе се проведе Тържествено събрание по повод Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Част от дневния ред беше връчването на удостоверения и членски книжки на девет нови членове в различни научни направления, сред които и гл. ас. д-р Мирослава Бонева – секция "Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените - Русе.

За контакт: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт", mboneva@uni-ruse.bg

1 коментар: