четвъртък, 9 май 2019 г.

Преподавател от Катедра МБР обучи магистри в гр. Балти, Молдова


Гл. ас. д-р Ирина Костадинова взе участие като преподавател в Perform teaching and learning activities, за периода 06.05.2019 – 09.05.2019 г. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” проведе обучение на молдовските студенти, магистърска степен от “Alecu Russo” Balti State university, свързано с „Креативност и генериране на нови идеи” и „Анализ на бизнес риска”.

Проведеното обучение беше организирано в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

За повече информация: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар