сряда, 8 май 2019 г.

Среща със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт

На 08. май 2019 г. се проведе среща на студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" със социалния предприемач д-р Лилия Ганева по дисциплината Риск мениджмънт.
Бъдещи ръководители от специалностите Бизнес мениджмънт и Публична администрация дискутираха какви рискови ситуации за персонала могат да възникнат от нездравословната среда и как могат да противодействат с елементарни методи, когато служителите им са застрашени. Здрав персонал - успешна фирма! Посещението е част от поредицата "Из опита на един предприемач" на Русенския университет.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар