петък, 31 май 2019 г.

Преподавател от Катедра "МБР" даде експертно мнение и препоръки в Молдова

През периода 28.05.2019 – 31.05.2019 г. в Balti, Молдова гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие като преподавател в Perform follow-up and analyze lessons learnt. Работната среща се проведе в “Alecu Russo” Balti State university. Преподавателят от Русенски университет “Ангел Кънчев” даде експертно мнение и препоръки, свързани с приложението на актуализираните учебни дисциплини от страна на петте молдовски партньора по проекта.
Проведената работна среща беше организирана в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.

 

За контакт: Гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар