четвъртък, 9 май 2019 г.

Преподавател от Катедра МБР проведе обучение на магистри в Молдова

В периода 06-09. май 2019 г. гл. ас. д-р Божана Стойчева взе участие в Perform teaching and learning activities, в периода 06.05.2019 – 09.05.2019 г. в град Кахул, Република Молдова. Преподавателят от РУ “Ангел Кънчев” проведе обучение на молдовските студенти, магистърска степен на обучение, от State university of Cahul ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” свързано с „Генериране на бизнес идеи” и уъркшоп свързан с “SWOT анализ”. 
Проведеното обучение беше организирано в рамките на проект No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - ReSTART.
За повече информация: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар